Eurolab CZ

Eurolab CZ

Eurolab CZ

Pražská 16

Praha 10


102 00

Česká republika

futerova@csias.cz

http://www.eurolabcz.cz/

281 017 382

271 751 128

Asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří. Sdružení vzniklo za účelem reprezentace České republiky v oblastech měření a zkoušení materiálů a výrobků a za účelem prohlubování spolupráce a zpětné vazby s normalizací, akreditací, certifikací a posuzováním shody. EUROLAB-CZ je od roku 2005 řádným členem EUROLAB, kde účinně přispívá k úspěšnému vstupu České republiky na jednotný evropský trh a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří. Vyvíjí osvětové a vzdělávací aktivity, aktivně se podílí na konferencích o jakosti. Kontaktní osoba Ing. Libuše Futerová

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy