Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sokolská 15/1498

Praha


120 00

Česká republika

ckait@ckait.cz

http://www.ckait.cz/

227 090 111

227 090 120

Členskou základnu komory tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků , jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí. ČKAT má řadu akreditovaných vzdělávacích programů, udílí ceny.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy