Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Silikátový svaz

Silikátový svaz

Silikátový svaz

Silikátový svaz

Nádražní 76

Praha 5


150 00

Česká republika

silis@silis.cz

www.silis.cz

224 932 884

224 933 891

Silikátový svaz sdružuje subjekty zabývající se geologickým průzkumem, těžbou a úpravnictvím silikátových surovin, výrobou keramických a cihlářských výrobků a výzkumnou, vývojovou, projektovou, obchodní a odbornou pedagogickou činností. Ve sdružení pracují expertní skupiny. Na webové stránce k dispozici Keramický zpravodaj, monitoring tisku, e-shop odborných publikací a učebnic, Keramický slovník, články z historie oboru.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy