Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká společnost pro výzkum a využití jílů

Česká společnost pro výzkum a využití jílů

Česká společnost pro výzkum a využití jílů

Česká společnost pro výzkum a využití jílů

V Holešovičkách 41

Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2

Matematicko-fyzikální fakulta UK

182 09

Česká republika

pospisil@karlov.mff.cuni.cz - předseda spol. M. Pospíšil

http://www.czechclaygroup.cz

221 911 245

221 911 249

Česká společnost pro výzkum a využití jílů, sdružuje odborníky zabývající se výzkumem přírodních jílových akumulací nebo různě upravených jílů. Studium jílových minerálů a hornin je zaměřeno nejen na mineralogii, petrologii, geochemii a geologii, ale také na půdoznalství, ochranu a tvorbu životního prostředí a na všechny oblasti aplikace v různých oborech průmyslu a stavebnictví. Vydává bulletin INFORMÁTOR, pořádá konference. V rámci České společnosti pro výzkum a využití jílů působí rovněž Zeolitová podskupina.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy