Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká nukleární společnost, ČNS

Česká nukleární společnost, ČNS

Česká nukleární společnost, ČNS

Česká nukleární společnost, ČNS

V Holešovičkách 2

Praha 8


180 00

Česká republika

danes.burket@cez.cz

http://www.csvts.cz/cns/

561 104 665 - prez. Ing. Burket


ČNS je dobrovolná a nezisková odborná organizace, jejím cílem je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace o mírovém využívání jaderné energie. Organizuje pro své členy a širší odbornou veřejnost pracovní setkání, odborné konference a mezinárodní akce. Vydává Zpravodaj (http://www.csvts.cz/cns/zpravod.htm) na aktuální témata v české i světové jaderné energetice. Distribuce informačního magazínu Evropské nukleární společnosti New European Worldscan (NEW). ČNS pořizuje překlady a distribuuje Bulletin NUCLEUS, pro své kolektivní členy zprostředkovává příjem informací ze sítě ENS NUCNET.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy