Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká speleologická společnost

Česká speleologická společnost

Česká speleologická společnost

Česká speleologická společnost

Na Březince 1513/14

Praha 5


150 00

Česká republika

sekretariat@speleo.cz

http://www.speleo.cz/

722 651 110


ČSS je občanským sdružením zájemců o speleologii, krasové i pseudokrasové oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory. Její členové se zabývají objevováním, studiem, dokumentací, průzkumem a výzkumem těchto jevů a prostor, jejich vědeckým výzkumem, ochranou a historickým vyhodnocením. K dalším cílům patří ochrana přírody, shromažďování, dokumentování, uchovávání a využívání získaných poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků své práce, rozvoj technického vybavení a prostředků pro speleologii. ČSS vydává řadu odborných publikací. Součástí ČSS je Speleologická záchranná služba.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy