Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Na Břehu 267

Praha 9


190 00

Česká republika

Public_rdt@cizp.cz

http://www.cizp.cz/

222 860 111


ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem a závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Podílí na řadě mezinárodních aktivit při prosazování práva životního prostředí, ČIŽP je zapojena do sítě inspekcí životního prostředí zemí EU a přidružených zemí - IMPEL. ČIŽP například zabezpečuje funkci mezinárodní varovné centrály pro ochranu Labe. Podílí se na řešení havárií, zejména v ochraně vod. Svou činnost vykonává v pěti oblastech: ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody a ochrana lesa.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy