EkoWATT

EkoWATT

EkoWATT

Švábky 2

Praha 8

Areál Štrasburk

180 00

Česká republika

praha@ekowatt.cz

http://www.ekowatt.cz/

266 710 247

266 710 248

Konzultační středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie je poradenskou a auditorskou organizací, jejímž posláním je podpora efektivního využívání energie, využití obnovitelných zdrojů energie a jejích úspor. Kromě energetického poradenství se podílí na ekologické výchově, vydává odborné publikace - některé jsou v plném textu k dispozici na webu EkoWattu, a provádí výzkumné projekty (např. na téma panelové domy, fotovoltaické elektrárny).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy