Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Boční II/1401

Praha 4


141 31

Česká republika

gfu@ig.cas.cz

http://www.ig.cas.cz/

267 103 111

272 761 549

Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi s cílem přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav provozuje řadu observatoří (seismické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické), poskytuje seismickou službu a předpověď geomagnetické aktivity, odkaz na portál CzechGeo (http://www.czechgeo.cz/).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy