Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Národní ústav pro vzdělávání, NÚV

Národní ústav pro vzdělávání, NÚV

Národní ústav pro vzdělávání, NÚV

Národní ústav pro vzdělávání, NÚV

Weilova 1271/6

Praha 10


102 00

Česká republika

sekretariat@nuv.cz

http://www.nuv.cz

274 022 111

274 863 380

NÚV se věnuje vzdělávání všeobecnému i odbornému, uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. NÚV má na starosti tvorbu rámcových vzdělávacích programů, věnuje se problematice získávání kvalifikací, sleduje uplatnění absolventů škol na trhu práce, poskytuje pedagogicko-psychologické, výchovné a kariérové poradenství, atd. Analýzy, publikační činnost.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy