Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Czech Globe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Czech Globe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Czech Globe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Czech Globe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Bělidla 986/4a

Brno


603 00

Česká republika

centrum@czechglobe.cz

www.czechglobe.cz

511 192 212


Činnost Centra CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. V centru pracují sekce klimatických změn a modelování, ekosystémových analýz, impaktových studií a fyziologických analýz, humánních dimenzí dopadů globální změny a inovačních a adaptačních technik. Stěžejní prvky infrastruktury CzechGlobe je síť ekosystémových stanic, letecká laboratoř dálkového průzkumu Země, Atmosférická stanice v Křešíně u Pacova, Experimentální ekofyziologická stanice prof. Nátra v Domanínku a Pavilon prof. Paula G. Jarvise v Brně s laboratořemi metabolomických a izotopových analýz.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy