Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT Praha

Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT Praha

Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT Praha

Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT Praha

Technická 5

Praha 6

Budova A, 3.patro, č.dveří 310

166 28

Česká republika


http://lms.vscht.cz/

224 354 137

224 310 865

Laboratoř molekulové spektroskopie provádí identifikaci neznámých látek, určování funkčních skupin, ověřování čistoty látek a stanovení jejich obsahu ve směsích. Laboratoř využívá infračervenou a Ramanovu spektrometrii v mnoha oborech, a to ve strukturní analýze organických a anorganických materiálů, analýze cizorodých látek v životním prostředí, analýze spalných plynů, polymerů, sorbentů, plnidel a lepidel papíru a pryskyřic, lepidel pro dentální protézy, analýze barviv, plnidel a emailů využívaných při restaurování uměleckých památek a historických děl.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy