Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Radiová 7

Praha 10 - Hostivař


102 31

Česká republika

vupp@vupp.cz

http://www.vupp.cz

296 792 111

272 701 983

Ústav řeší úkoly základního, průřezového a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy i potravinářského inženýrství a techniky. Ústav je orientován na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin na trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel se zdravotními potravními nároky, na vývoj kontrolních a hodnotitelských metod, na analytiku, vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Kromě řešení výzkumných projektů a úkolů ústav nabízí služby poradenské, konzultační aškolící služby. Na webových stránkách nabízí Databázi bezlepkových výrobků (http://www.potravinybezlepku.cz/).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy