Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Na Sádkách 7

Česke Budějovice


370 05

Česká republika

hbu@hbu.cas.cz

http://www.hbu.cas.cz/

387 775 881

385 310 248

Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až po ichtyologii. HBÚ vzájemně doplňuje experimentální práci a terénní výzkum s pravidelným dlouhodobým sledováním vybraných českých údolních nádrží.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy