Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Chaberská 57

Praha 8 - Kobylisy


182 51

Česká republika

ufe@ufe.cz

http://www.ufe.cz/

266 773 400

284 680 222

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken. V oblasti optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí atomů a molekul za účelem jejich využití v senzorech, nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách. Studium elektrodynamických vlastností biologických systémů a vývoj detekčních systémů pro tyto účely představují nejdůležitější výzkumné aktivity v oblasti elektroniky (s přesahem do fotoniky). Provozuje a rozvíjí Laboratoř Státního etalonu času a frekvence.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy