Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Letenská 4/123

Praha 1


118 51

Česká republika

ujc@ujc.cas.cz

http://www.ujc.cas.cz/

257 533 756

257 531 761

Ústav pro jazyk český je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech – zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou. Péčí Ústavu pro jazyk český vznikají základní příručky o českém jazyce pro nejširší publikum (pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice a populárně-vědecká literatura) i odborné publikace knižní a časopisecké; velké množství informací lze najít na jeho internetových stránkách. Výzkum se věnuje teorii a praxi jazykové kultury včetně jazykového poradenství, lingvistice textu a a diskurzu a stylistice, lexikografii a lexikologii, staročeské lexikografii, mluvnici současné češtiny, vytváření českého jazykového atlasu a etymologického slovníku jazyka staroslověnského a výzkumu pomístních jmen. Knihovny ústavu zajišťuje také bibliografické služby. Ústav také slouží jako jazyková poradna a je kvalifikovaný pro soudní znalectví pro ověřování podob jmen a příjmení.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy