Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75

Praha 2


120 56

Česká republika

jiraskova.hana@uzei.cz

http://www.uzei.cz

222 000 222, 222 000 111

222 725 450

Hlavní činnosti ÚZEI jsou základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky; komplexní odborný servisu pro MZe i další orgány státní správy; výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ, tzn. vytváření a správa sítě testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru; prostřednictvím Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly zajišťuje funkce poradenského a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova; knihovnických, informačních a referenčních služeb Infopult - http://www.knihovnasvehly.cz/infopult-zadani-dotazu/; poskytuje poradenství stavovským organizacím, podnikatelským subjektům a mezinárodním organizacím. Databáze cen zemědělských komodit, burzovních cen, agrárního zahraničního obchodu a nákladovosti zemědělských výrobků. Terminologicky slovník http://www.agronavigator.cz/ts/.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy