Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 2582/30

Praha 6


160 60

Česká republika

info@vuv.cz

http://www.vuv.cz

220 197 111


Hlavní náplní ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu. Výzkumnou činnost vykonávají jednotlivé části ústavu - Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie, Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů, Odbor ochrany vod a informatiky, Odbor technologie vody, Centrum pro hospodaření s odpady, Odbor aplikované ekologie, pobočky Brno a Ostrava. Ústav dále poskytuje kurzy a školení, organizuje semináře a konference, vykonává ediční činnost a poskytuje online informace a databáze na webové stránce.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy