Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí

Žižkova 17

Brno


602 00

Česká republika

2420@fce.vutbr.cz

http://water.fce.vutbr.cz/

541 147 721

541 147 728

Působí při Stavební fakultě VUT v Brně. Ústav je odborným garantem zaměření vodní hospodářství obcí na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby („V“) a zajišťuje výuku předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Akademičtí pracovníci se na ústavu v pedagogické i výzkumné oblasti podílí na práci odborných skupin: Vodárenství - úprava vody a doprava vody, Stokování a čištění odpadních vod, Inženýrské sítě a Balneotechnika a odpadové hospodářství. Výzkumné projekty se týkají oblastí: Energetická náročnost ČOV a stokových sítí, Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích, Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody, Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel, Posuzování zranitelnosti veřejných vodovodů, Progresivní metody úpravy vody a jejich účinnost, atd.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy