Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

Strojnická 27

Praha 7

Pošt. schr. 62/KÚP

170 89

Česká republika

ku@mvcr.cz

http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx

974 824 505

974 824 002

Kriminalistický ústav se specializuje na výkon kriminalistickotechnické a znalecké (expertizní) činnosti v oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a strojírenství, zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření zejména pro orgány činné v trestním řízení. Kromě vlastního výkonu kriminalistickotechnické a znalecké činnosti se podílí na výchově a vzdělávání špičkových specialistů. V oblasti vědeckého výzkumu se věnuje zejména vývoji a zavádění nových metod a postupů do kriminalistickotechnické a znalecké praxe, provádí publikační činnost. Je řádným členem European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy