Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.

Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.

Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.

Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.

Na sádkách 7

České Budějovice


370 05

Česká republika

upb@upb.cas.cz

http://www.upb.cas.cz/

385 310 134

385 310 133

Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, t.j. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Činnost ústavu je zaměřena zejména na výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organizmů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech, na výzkum interakcí mezi půdními živočichy, mikroorganizmy a abiotickými složkami půdního prostředí, na výzkum role půdních organizmů při tvorbě půdní mikrostruktury, na výzkum tvorby humusu a jeho transformací a na výzkum koloběhu biogenních prvků v půdě. Je součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy