Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Žitná 25

Praha 1


115 67

Česká republika

mathinst@math.cas.cz

http://www.math.cas.cz/

222 090 702

222 090 701

Činnost ústavu je zaměřena především na základní výzkum v matematice, dále pak na vztah matematických disciplín k jiným vědním oborům a k aplikacím. Ústav se zabývá zejména matematickou analýzou (diferenciální rovnice, numerická analýza, funkcionální analýza, teorie funkcí, matematická fyzika), teorií pravděpodobnosti a matematickou statistikou, matematickou logikou, matematickou informatikou a teorií grafů, numerickou algebrou, topologií (obecnou a algebraickou) a teorií vyučování matematice. Ústav má pobočku v Brně.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy