Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507/73

Praha 6 – Ruzyně


161 06

Česká republika

cropscience@vurv.cz

http://www.vurv.cz/

233 022 111, 233 022 480 (sekretariát ředitele)

233 311 591

Strategický a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinné výroby: agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, dále jsou rozvíjeny směry výzkumu např. v oborech rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů. Ústav nabízí poradenské aktivity, semináře, informační služby v rámci knihovny, referenčních laboratoří a nabídky databází z oboru. Provozuje genovou banku rostlin a mikroorganismů. Součást je Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí a Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy