Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

tř. Budovatelů 2830/3

Most


434 301

Česká republika

info@vuhu.cz

http://www.vuhu.cz

476 208 610

476 706 948

Výzkumné a vývojové činnosti související s problematikou těžby, úpravy a užití hnědého uhlí, útlumem a zahlazováním důlní činnosti. Součástí výzkumu ústavu je báňská technologie lomového a hlubinného dobývání nerostů; prognózy vývoje těžby hnědého uhlíí; geologie, hydrogeologie, geotechnika, geomechanika a geofyzika pro hornictví; výzkum a vývoj v oblasti paliv; ekonomické oceňování báňských podniků a ložisek nerostů; ochrana a monitorování životního prostředí; publikační činnost, konzultační a projekční činnost v oblasti rekultivace, revitalizace a resocializace území uvolněných z důlní činnosti; konzultační a posudková činnost v oblasti likvidace odpadů; poradenství v oblasti malého a středního teplárenství; projekční a konstrukční činnosti strojní a elektro; termovizní a tenzometrická měření; měření elektrických veličin, harmonická analýza pomocí analyzátoru sítí BK 550. Ústav poskytuje komerční služby, např. inženýrské poradenství, posudkové, expertizní a servisní činnosti, zkušebnictví, laboratorní měření a certifikace.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy