Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Královopolská 147

Brno


612 64

Česká republika

institute@isibrno.cz

http://www.isibrno.cz/

541 514 111

541 514 402

Výzkum ústav se provádí v oblastech magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, zdokonalování a využití speciálních technologií. ÚPT svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání, vzdělanosti, přispívá k využití výsledků výzkumu v praxi, získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení, provádí konzultační a poradenskou činnost.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy