Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

V Holešovičkách 94/41

Praha 8


182 09

Česká republika

irsm@irsm.cas.cz

http://www.irsm.cas.cz/

266 009 111


Výzkum přirozených geomateriálů (hornin a horninového prostředí), uměle vytvořených geomateriálů (geopolymerů) a příbuzných materiálů na bázi uhlíku a křemíku v širokém rozmezí velikostí strukturních prvků nanometrových, mikrometrových, milimetrových, metrových a kilometrových rozměrů. Chemické, mineralogické a petrografické složení, mechanické, fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti zkoumaných materiálů a jejich heterogenita, zejména s ohledem na plochy nespojitosti a jejich prostorový a časový vývoj. Vliv tepelného a silového působení na vlastnosti a chování materiálů. Multidisciplinární výzkum se zaměřuje na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti (fyzika porušování a uvolňování seismické energie lokálních, atd.).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy