Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Rozvojová 269

Praha 6 - Lysolaje


165 00

Česká republika

inst@gli.cas.cz

http://web.gli.cas.cz/

233 087 272

220 922 670

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je badatelské centrum, jehož cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému a jeho geologické i biologické minulosti. Zemský systém chápán jako výsledek interakce endogenních a exogenních geologických procesů, vývoje bioty a vlivů člověka. Součástí ústavu jsou oddělení analytických metod, environmentální geologie a geochemie, geologických procesů, paleobiologie a paleoekologie, a specializované laboratoře - laboratoř paleomagnetismu(Průhonice) a laboratoř fyzikálních vlastností hornin (Praha 6-Bubeneč.)

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy