Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

nám. 14. října 801/12

Praha 5 - Smíchov


150 21

Česká republika

iksp@iksp.justice.cz

http://www.ok.cz/iksp

257 104 404

257 104 403

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření, zřizovatelem a řídícím orgánem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. IKSP se zabývá výzkumnou, studijní a analytickou činností v oblasti trestního práva a justice, zkoumáním projevů a příčin kriminality a s ní sdružených sociálně patologických jevů, otázkami trestní politiky a kontroly kriminality z hlediska trestní represe i prevence.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy