Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Pikartská 7

Ostrava

Radvanice

716 07

Česká republika

ftzu@ftzu.cz

www.ftzu.cz

595 223 111, 596 232 715

596 232 672

Fyzikálně technický zkušební ústav je samostatný komerčně nezávislý institut poskytující služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu, např. pro důlní zařízení. Jediná instituce v ČR autorizovaná pro zkoušení a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a notifikovaná pro směrnici 94/9/EC (ATEX 100).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy