Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav

Branišovská 31/1160

České Budějovice


370 05

Česká republika

entu@entu.cas.cz

http://www.entu.cas.cz/

385 310 350

385 310 354

Entomologický ústav Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích je vědecká instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblastech, kde je hmyz buď v centru pozornosti (hmyzí škůdci, hmyzí druhy využívané k monitoringu životního prostředí aj.) nebo slouží jako vhodný model k řešení obecných biologických otázek. Provádí základní výzkum v těch oblastech biologie, kde hmyz slouží jako vhodný model k řešení obecných otázek vývoje, dědičnosti, fyziologie, chování, dynamiky populací, vztahů mezi hmyzem a prostředím, mezidruhových vztahů a evoluce nebo je cílovým organismem (v zemědělství, lesnictví, ochraně přírody).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy