Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav

Národní 8

Praha 1


116 94

Česká republika

info@endo.cz

http://web2.endo.cz/cz/

224 905 111

224 905 325

Endokrinologický ústav v Praze je akreditovaným zdravotnickým zařízením a je samostatnou příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Základním úkolem EÚ je vysoce specializovaná preventivní, diagnostická, léčebná a vědecko-výzkumná činnost v oblasti endokrinologie a s ní souvisejících metabolických poruch. Výzkum obnáší nejen klinické studie, ale i epidemiologická šetření a otázky základního výzkumu. Ústav spolupracuje na národních a mezinárodních projektech, např. COPAT - prevence a léčba dětské obezity.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy