Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Nerudova 257/3

Praha 1 - Malá Strana


118 50

Česká republika

iir@iir.cz

http://www.iir.cz/

251 108 111

251 108 222

Ústav provádí vědecký výzkum a analýzu v oblasti mezinárodních vztahů, se zaměřením na evropskou integraci, bezpečnostní politiku a vývoj v konkrétních zemích a regionech světa. Tyto okruhy jsou zkoumány v rovině empirické i z pohledu různých teorií mezinárodních vztahů. Výsledky výzkumu jsou prezentovány konferencích, seminářích, expertních diskusích, v odborných periodicích v ČR i v zahraničí, v doporučeních pro zahraničně-politickou praxi policy papers), ve sbornících, monografiích a dalších publikacích.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy