Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav mikroelektroniky FEKT VUT

Ústav mikroelektroniky FEKT VUT

Ústav mikroelektroniky FEKT VUT

Ústav mikroelektroniky FEKT VUT

Technická 3058/10

Brno


616 00

Česká republika

prochazkovap@feec.vutbr.cz

http://www.umel.feec.vutbr.cz/

541 146 159

541 146 298

Ústav mikroelektroniky se zabývá výukou, výzkumem a aplikacemi elektroniky. Vědeckovýzkumná činnost Ústavu mikroelektroniky je orientována na návrh, vývoj a testování integrovaných obvodů. Další výzkumnou oblastí je problematika senzoriky a zpracování senzorických signálů, návrh a realizace různých přístrojů a zařízení pro senzorické aplikace. Výuka bakalářského, magisterského a doktorského studia oboru Mikroelektronika a technologie.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy