Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Květná 8

Brno


603 65

Česká republika

ubo@ivb.cz

http://www.ivb.cz

543 422 540, 543 211 538

543 211 346

Předmětem činnosti je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti). Základní i aplikovaný výzkum směřuje k získání originálních poznatků o vztazích studovaných živočichů k prostředí a ke zdraví člověka a hospodářských zvířat a slouží k vypracování metod udržitelného využívání produkce populací a ochrany ohrožených druhů.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy