Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Heyrovského nám. 1888/2

Praha 6 - Břevnov


162 06

Česká republika

office@imc.cas.cz

http://www.imc.cas.cz/

296 809 111

296 809 410

Úkolem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je základní a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů. Výzkum zahrnuje tři hlavní oblasti: biomakromolekulární systémy; dynamika a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních polymerních útvarů; příprava, charakterizace a využití nových polymerních systémů s řízenou strukturou a vlastnostmi. Ústav zajišťuje ve spolupráci s vysokými školami doktorský program v polymerních vědách, vítá zájemce o postdoktorandský program. V ÚMCH probíhá také výuka vysokoškolských studentů a vedení laboratorních praktik pro středoškoláky.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy