Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav fyziky Země MU Brno

Ústav fyziky Země MU Brno

Ústav fyziky Země MU Brno

Ústav fyziky Země MU Brno

Tvrdého 12

Brno


602 00

Česká republika

seismo@ipe.muni.cz

http://www.ipe.muni.cz/

543 423 111

543 423 120

Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zabývá monitorováním seismické aktivity v lokálním, regionálním i celosvětovém měřítku, seismotektonickou analýzou v regionu Českého masivu a jeho nejbližšího okolí, regionální geofyzikou a strukturní geologií. Mezinárodní, národní a regionální projekty, technická podpora Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO). Seismologický informační displej k informování veřejnosti, státu a samospráv o výskytu zemětřesení v širším okolí Jaderné elektrárny Temelín.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy