Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Husova 4

Praha 1


110 00

Česká republika

udu@udu.cas.cz

http://www.udu.cas.cz/

222 222 144

222 221 654

Ústav provádí výzkum v oblasti dějin teorie výtvarného umění, estetiky a architektury. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Ústav se podílí na domácích i zahraničních výzkumných projektech, je členem mezinárodní asociace uměleckohistorických institutů RIHA. Odborná činnost ústavu je rozdělena do pěti oddělení: Umění středověku, Umění raného novověku, Umění 19. až 21. století, Uměleckohistorická topografie a Dokumentace.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy