Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Husinec 130

Řež


250 68

Česká republika

ujf@ujf.cas.cz

http://www.ujf.cas.cz/

220 941 147

220 941 130

Ústav provádí výzkum v široké oblasti jaderné fyziky, jak experimentální tak teoretické. Experimentálně jsou studovány vlastnosti jaderné hmoty ve srážkách těžkých iontů při středních a vysokých energiích, jaderné reakce významné pro astrofyziku nebo jadernou energetiku, rozpady beta atomových jader včetně problému hmotnosti neutrin. Teorie jader je zaměřena na jadernou strukturu, hyperjádra, interakce elementárních částic s jádry, mezonové stupně volnosti v jádrech. Jsou studovány vybrané problémy teoretické subjaderné fyziky a matematické fyziky. Rozptyl neutronů je převážně užíván ve fyzice pevných látek a materiálovém výzkumu. Jaderné analytické metody jsou využívány v interdisciplinárním výzkumu, ve spolupráci s odborníky v chemii, ekologii, lékařství, archeologii, atd.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy