Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká akademie zemědělských věd

Česká akademie zemědělských věd

Česká akademie zemědělských věd

Česká akademie zemědělských věd

Těšnov 17

Praha 1


117 05

Česká republika

cazv@cazv.cz

http://www.cazv.cz/

227 010 287


ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství, v listopadu 2012 celkem 624 členů. Je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství ČR. K jejím úkolům patří formování strategie, struktury a stanovování priorit zemědělského výzkumu, při přípravě podkladů, tvorbě a průběžném vyhodnocování zemědělských programů a veřejných soutěží; vyvíjet mezinárodní spolupráci; popularizovat a publikovat vědecké a výzkumné poznatky. Spoluprovozuje Terminologický slovník zemědělsko-potravinářský (http://www.agronavigator.cz/ts/).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy