Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Fričova 298

Ondřejov


251 65

Česká republika

sekretariat@asu.cas.cz

http://www.asu.cas.cz

323 649 201, 212

323 620 110, 117

Předmětem činnosti je vědecký výzkum v oblastech astronomie a astrofyziky, zahrnující zejména vznik, vývoj, dynamiku a vlastnosti hvězd a hvězdných soustav, výzkum Slunce, sluneční aktivity a jejích vlivů na procesy na Zemi a v meziplanetárním prostoru, výzkum nejbližšího okolí Země, dynamiky přirozených a umělých těles sluneční soustavy, výzkum meziplanetární hmoty a její interakce s atmosférou Země. Ústav získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává časopisy a sborníky, organizuje vědecká setkání, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Uskutečňuje postgraduální studium, doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci a pořádá konference, semináře apod. Aktivity pro veřejnost, děti a mládež, profil na facebooku (https://www.facebook.com/AstronomickyUstav).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy