Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Líšeňská 33a

Brno


636 00

Česká republika

cdv@cdv.cz

http://www.cdv.cz/

541 641 711

541 641 712

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD).Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD. Řeší výzkumné a vývojové úkoly, poskytuje expertní a poradenské služby pro státní i soukromé zadavatele, je zapojen do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce, prostřednictvím informačního střediska rozšiřuje výsledky výzkumu mezi dopravní veřejnost. Má zavedenou akreditovanou laboratoř divize dopravní infrastruktury a životního prostředí.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy