SVÚM a.s.

SVÚM a.s.

SVÚM a.s.

Tovární 2053

Čelákovice


250 88

Česká republika

krejcik@svum.cz

http://www.svum.cz/

326 509 036


Hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích. Výzkumně - vývojová činnost, základní a aplikovaný výzkum, zkušebnictví - akreditované laboratoře, svařování, ediční činnost, technologie a výroba. Společnost SVÚM a.s. se účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy