Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

Praha 10


100 41

Česká republika

posta@sukl.cz

http://www.sukl.cz/

272 185 111

271 732 377

Instituce zajišťující v České republice státní dozor nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení, registrace a distribuce léčiv, dozor nad výrobou léčiv, Státní agentura pro konopí pro léčebné použití, databáze léků, lékáren, databáze klinických hodnocení, důležitá upozornění, hlášení pro SÚKL, dodávky a hodnocení. Sdělení, varování a informace, přehledy a seznamy - léčiv na trhu, cen a úhrad léčiv, výrobců a distributorů léčiv, atd. Portál pro veřejnost Poznejte své léky (http://www.olecich.cz/).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy