Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká parazitologická společnost, Katedra parazitologie PřF UK

Česká parazitologická společnost, Katedra parazitologie PřF UK

Česká parazitologická společnost, Katedra parazitologie PřF UK

Česká parazitologická společnost, Katedra parazitologie PřF UK

Viničná 7

Praha 2


128 44

Česká republika

dotazy@parazitologie.cz

http://www.parazitologie.cz/

221 951 842 - tajemník dr. I. Čepička

224 919 704

Česká parazitologická společnost je dobrovolné sdružení vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru parazitologie a studentů biologických a lékařských oborů vysokých škol. Pracuje ve třech sekcích: Helmintologická sekce, Protozoologická sekce, Sekce lékařské parazitologie. Členové společnosti (193 členů v únoru 2015) se věnují parazitologii v rámci základního a aplikovaného výzkumu, na univerzitách, v hygienické službě, v humánně i veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích a na mnoha dalších místech, kde je potřebná znalost parazitů. Společnost mimo jiné podporuje rozvoj parazitologie, přispívá k výměně zkušeností a zvyšování odborné úrovně svých členů, rozvíjí a koordinuje spolupráci svých členů s odborníky ze zahraničí apod.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy