Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Ústecká 98

Zdiby


250 66

Česká republika

vugtk@vugtk.cz

http://www.vugtk.cz

226 802 300, 226 802 302

284 890 056

Ústav je znalostním centrem pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí. Provádí aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků, poskytuje odborné konzultace v oblastech tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®, je akreditovanou vzdělávací institucí.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy