Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Husinec-Řež 1001

Řež


250 68

Česká republika

sekretar@iic.cas.cz

http://www.iic.cas.cz/

220 940 158, 226 172 000

220 941 502

Ústav se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v anorganické chemii a chemií na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami, s organickou chemií, s biochemií a biologií. Kromě vědeckovýzkumné práce je Ústav zapojen do výuky vysokých škol, je školitelem pregraduálního i doktorského studia a vedení diplomových a disertačních prací studentů.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy