Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

Praha 1


110 00

Česká republika

socmail@soc.cas.cz

http://www.soc.cas.cz/

210 310 220, 210 310 111

222 220 143

Sociologický ústav AV ČR je vědeckou institucí, která se zabývá studiem naší společnosti. Vydává odborné knihy a časopisy, organizuje výzkumná šetření a poskytuje veřejnosti data ze sociologických výzkumů, rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy