Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Třanovského 622/11

Praha 6 - Řepy


163 04

Česká republika

szzpls@szzpls.cz

http://www.szzpls.cz/

235 018 276

235 315 226

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.), odborná nezávislá společnost, nabízí širokou škálu odborných činností formou služeb pro výrobce a distributory výrobků strojírenského charakteru, které napomáhají uvádět výrobky na trh v ČR a státech EU. Odborné služby jsou zaměřeny na posuzování shody a certifikaci výrobků podle předpisů EU a norem pro označení výrobků značkou CE a pro schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v ČR. Odborné služby jsou poskytovány na dvou regionálně výhodně umístěných pracovištích v ČR, v Praze 6 - Řepích a Brně - Želešicích.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy