Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

Studentská 6231/1B

Ostrava - Poruba

VŠB - Technická univerzita Ostrava

708 33

Česká republika

info@it4i.cz

http://www.it4i.cz/

+420 597 329 500

+420 597 329 601

V rámci Národního superpočítačového centra je budován unikátní superpočítač a realizován excelentní výzkum v oblasti IT technologií. Dva základní směry výzkumu - high performance computing (tzv. HPC) a vestavěné (embedded) systémy. Výzkum je rozdělen do 8 výzkumných programů: VP 1 – IT pro řešení krizových situací, VP 2 – Numerické modelování pro řešení inženýrských problémů, VP 3 – HPC knihovny a Superpočítání pro průmysl, VP 4 – Modelování pro nanotechnologie, VP 5 – IT pro zpracování znalostí, VP 6 – Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač, VP 7 – Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat a VP 8 – Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly. Na excelentním výzkumu se podílí pět subjektů - Vysoká škola báňská–Technické univerzity Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd České republiky. V IT4Innovations bude zapojeno přibližně 200 vysoce kvalifikovaných výzkumníků z České republiky a z celého světa. Centrum je už od roku 2011 součástí prestižní evropské sítě superpočítačových center PRACE. Financováno OPVVI.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy