Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Svaz zkušeben pro výstavbu, SZV

Svaz zkušeben pro výstavbu, SZV

Svaz zkušeben pro výstavbu, SZV

Svaz zkušeben pro výstavbu, SZV

Pražská 16

Praha 10


102 21

Česká republika

futerova@csias.cz

http://www.chpr.szv.cz/

281 017 382

271 751 454

SZV je samostatné zájmové sdružení, založené a zaregistrované podle zákona o sdružování občanů v roce 1991, má 24 členů - laboratoře a zkušebny teoretické a experimentální sféry, státní, soukromé i podnikové. Jeho členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se zabývá zkušebnictvím a péčí o jakost v oboru výstavby. Posláním svazu je společně koordinovat postupy v oblastech stavebního zkušebnictví a vyjadřovat zájmy svých členů ve vztahu k vydavatelům obecně závazných a jiných předpisů pro výstavbu s cílem účinně působit na zajišťování jakosti výstavby.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy